Διοίκηση Μονάδων Εστίασης - Ο ρόλος του Manager / Food Business Operation Management – The role of t

  • Πώς διοικείται ένα εστιατόριο, ένα καφέ, μια μονάδα catering;
  • Πώς αποφεύγονται οι κρυφές παγίδες στη λειτουργία μιας Μονάδας Εστίασης;
  • Πώς επιλέγεται το κατάλληλο προσωπικό;
  • Πώς επιτυγχάνεται ο σωστός καταμερισμός εργασίας;
  • Πώς ελέγχονται τα κόστη;
  • Πώς διαχειρίζομαι τα προβλήματα και τις κρίσεις;
  • Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο;
  • Ποιος είναι ο ρόλος μου ως Manager σε μια σύγχρονη Μονάδα Εστίασης;

Μερικά από τα ερωτήματα που απαντώνται σε αυτό το βιωματικό εργαστήρι μέσω της ρεαλιστικής και στοχευμένης προσέγγισης στη σύγχρονη πραγματικότητα του κλάδου της Εστίασης.