Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους Ψυχιάτρους, Νευρολόγους και Νευροψυχολόγους προσφέρουμε Νευροψυχολογική Αξιολόγηση (έλεγχος ικανότητας μνήμης και μάθησης, ικανότητας λόγου, προσοχής, αντίληψης, επιτελικών λειτουργιών, νοητικής ευελιξίας, αφαιρετικής σκέψης) και Γνωστική Αποκατάσταση σε ασθενείς με Νευροεκφυλιστικές νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως νόσος Alzheimer, Parkisnon, αγγειακή άνοια, Κλειστές ή ανοιχτές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Επιληψία, Διαταραχές μεταβολικών, τοξικών ή ενδοκρινολογικών συνδρόμων, Αφασία (διαταραχές πρόσληψης ή /και εκπομπής λόγου) μετά από ισχαιμικό ή αιμορραγικό αγγειακό επεισόδιο και Ψυχιατρικές διαταραχές.